કાર લેવાનો પ્લાન હોય તો જલ્દી કરો, આવતા મહિને આ કંપની વધારી રહી ભાવ…

જો તેમ કાર લેવાનું વિચારી રહ્યા હો, જલ્દી કરી લો આ પ્લાન. કેમ કે આ કંપની દ્વારા કારના ભાવમાં વધારો કરી રહી છે. જી હા મિત્રો, જો તમે મારુતિ સુઝુકી કંપનીની કાર લેવાનો પ્લાન કરી રહ્યા હો, આ સમય ચુકતા નહિ. કેમ કે આવતા મહિને  એટલે કે એપ્રિલ 2021 થી મારુતિ સુઝુકી કંપની પોતાની કારોના … Read moreકાર લેવાનો પ્લાન હોય તો જલ્દી કરો, આવતા મહિને આ કંપની વધારી રહી ભાવ…

error: Content is protected !!