ટોઇલેટ સીટ પર જામી ગયેલા પેશાબના પીળા દાગ 2 મીનીટમાં થઇ જશે સાફ અજમાવો આ સરળ રીત ગંદામાં ગંદુ ટોયલેટ બની જશે ચોખ્ખું ને ચમકદાર.

મિત્રો આપણા ઘરની સ્વચ્છતા જાળવવી એ આપણી ફરજ છે. આ માટે આપણે દરરોજ ઘરને સાફ રાખવા માટે અનેક પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો કે ઘરની સફાઈ એ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. કારણ કે જો ઘર ગંદુ હશે તો બીમારી તરત જ ફેલાઈ જશે. આથી જ તમારે ઘરના ટોઇલેટ અને બાથરૂમ સાફ રાખવા જોઈએ. નહિ … Read moreટોઇલેટ સીટ પર જામી ગયેલા પેશાબના પીળા દાગ 2 મીનીટમાં થઇ જશે સાફ અજમાવો આ સરળ રીત ગંદામાં ગંદુ ટોયલેટ બની જશે ચોખ્ખું ને ચમકદાર.

error: Content is protected !!