જો શરીર પર હોય આટલા તલ, તો હોય શકે છે કેન્સરનો ખતરો.. જાણો પૂરી માહિતી.

મિત્રો ઘણા લોકોના શરીર પર તલ જોવા મળતા હોય છે. ઘણી વાર તો શરીરના અમુક અંગો પર તલ હોય તો એ ખુબસુરતીનું કારણ પણ બની જાય છે. સાથે સાથે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે શરીરના અમુક ભાગમાં જો તલ હોય તો તેને શુભ પણ માનવામાં આવે છે. એટલે કે આપણા પર તલ હોવા તેને … Read moreજો શરીર પર હોય આટલા તલ, તો હોય શકે છે કેન્સરનો ખતરો.. જાણો પૂરી માહિતી.