રેલ્વેમાં કરોડોનું કૌભાંડ : રેલ્વે સ્ટેશને પાણી બોટલ ખરીદતા પહેલા જાણી લ્યો આ સમગ્ર ઘટના… થઇ રહી છે આવી છેતરપિંડી…

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી વાર બસ સ્ટેશન કે રેલ્વે સ્ટેશન પર કોઈ વસ્તુ ખરીદીએ તો તેની મૂળ કિંમત કરતા વધુ કિંમત વસુલવામાં આવતી હોય છે. જેની લગભગ લોકોને વારંવાર ફરિયાદ રહે છે. એવી જ રીતે રેલ્વે સ્ટેશનમાં વેચાતી વસ્તુઓની ગુણવત્તા અને કિંમતને લઈને લોકો અનેક વાર ફરિયાદ કરતા હોય છે. તો આ પ્રકારની … Read moreરેલ્વેમાં કરોડોનું કૌભાંડ : રેલ્વે સ્ટેશને પાણી બોટલ ખરીદતા પહેલા જાણી લ્યો આ સમગ્ર ઘટના… થઇ રહી છે આવી છેતરપિંડી…

error: Content is protected !!