રામ મંદિરમાં નહિ થાય આ વસ્તુનો ઉપયોગ… જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? કેમ તેનો ઉપયોગ નહિ થાય?

મિત્રો ઘણા લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો રામ મંદિરનો મામલો શાંત થયો છે. વર્ષોથી ચાલતા આ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા 9 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ રામલલાના પક્ષમાં ફેંસલો આપ્યો છે.  તો હવે રામ મંદિર બનાવવાનો રસ્તો એકદમ સાફ થઇ ગયો છે. તો લોકો પણ આ ચુકાદાથી ઘણા ખુશ છે. સાથે સાથે એ વાતની પણ ચર્ચા ખુબ … Read moreરામ મંદિરમાં નહિ થાય આ વસ્તુનો ઉપયોગ… જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? કેમ તેનો ઉપયોગ નહિ થાય?

error: Content is protected !!