પેટ્રોલ, ડીઝલ કે CNG માત્ર 20 રૂપિયા ના મામૂલી ખર્ચે વધારો કોઈ પણ કારની માઈલેજ, જાણો આ ખાસ ટ્રીક

પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવ ના જમાનામાં લોકો માટે હવે કારનું માઇલેજ ઘણો મોટો મુદ્દો બની ગયો છે. બજારમાં વધુ માઇલેજ આપવા વાળી કારની માંગ હંમેશા થી રહી છે. જો તમારી પાસે પહેલાથી કાર છે અને તેનું માઇલેજ પણ ઓછું થઇ ગયું છે તો ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી. હજુ અનેક કંપનીઓમાં સીએનજી અને હાઇબ્રીડ કાર … Read moreપેટ્રોલ, ડીઝલ કે CNG માત્ર 20 રૂપિયા ના મામૂલી ખર્ચે વધારો કોઈ પણ કારની માઈલેજ, જાણો આ ખાસ ટ્રીક

error: Content is protected !!