આર્મી પણ કરે છે આ કુતરાની શહીદીને સલામ… આ કુતરાએ એવું કામ કર્યું છે તે જાણીને દંગ રહી જશો.

ઇન્ડિયન આર્મી પણ કરે છે આ કુતરાની શહીદીને સલામ…  જાણો આ કુતરાએ શું કામ કર્યું છે તે જાણીને દંગ રહી જશો. મિત્રો આપણા ભારત દેશમાં 60 વર્ષોથી નજરઅંદાજ કરવામાં આવી છે બેજુબાન સૈનિકોની કહાનીઓને. મિત્રો આ બેજુબાન સૈનિકો છે આર્મી ડોગ યુનિટના કુતરાઓ. આ કુતરાઓએ આપણી સેનાના ઘણા સૈનિકોનો જીવ આ કુતરાઓએ બચાવ્યો હતો. એટલું … Read moreઆર્મી પણ કરે છે આ કુતરાની શહીદીને સલામ… આ કુતરાએ એવું કામ કર્યું છે તે જાણીને દંગ રહી જશો.

error: Content is protected !!