દૂધ સાથે આનું સેવન વજન, પાચન, ગેસ, એસીડીટી દુર કરી શરીરમાં ભરી દેશે ગજબની ઉર્જા… બાળકો અને મગજ માટે છે વરદાનસમાન…

એલચી એ ઘણા પોષક તત્વોથી યુક્ત માનવામાં આવે છે. તેના સેવનથી તમે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય નીરોગી રાખી શકો છો. મોટા ભાગના લોકો એલચી ચામાં નાખીને લેતા હોય છે. એલચી સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણી ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ તમે ચાહો તો એલચી પાવડરને સાકર અને દૂધ સાથે પણ લઈ શકો છો. એલચી અને સાકર મોંની દુર્ગંધ, શ્વાસની દુર્ગંધ … Read moreદૂધ સાથે આનું સેવન વજન, પાચન, ગેસ, એસીડીટી દુર કરી શરીરમાં ભરી દેશે ગજબની ઉર્જા… બાળકો અને મગજ માટે છે વરદાનસમાન…

error: Content is protected !!