કોવિડ-19 ના ઇલાજ માટે વૈજ્ઞાનિકોને મળી મહત્વની સફળતા, તૈયાર કરી આ નવી દવા.

મિત્રો કોરોના વાયરસના કારણે આખી દુનિયા ત્રસ્ત થઈ ગઈ છે. તો આવા સમયમાં કોરોના વાયરસમાં વૈજ્ઞાનિકોને ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ કામયાબી મળી છે. અમેરિકાની યુનિવર્સિટી ઓફ પિટ્સબર્ગ સ્કુલ ઓફ મેડિકલ(UPMC) વૈજ્ઞાનિકોને કોરોના વાયરસથી બચાવ અને ઈલાજને લઈને એક ‘મહત્વપૂર્ણ કામયાબી મળી છે. વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું છે કે, તેને સૌથી નાનો બાયોલોજીકલ મોલેક્યુલને અલગ કરી દીધું છે. જે … Read moreકોવિડ-19 ના ઇલાજ માટે વૈજ્ઞાનિકોને મળી મહત્વની સફળતા, તૈયાર કરી આ નવી દવા.

error: Content is protected !!