પરોઠા બનાવતી વખતે લોટમાં ઉમેરીદો આ એક વસ્તુ, પરોઠા બનશે એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી, ફાટીને મસાલો પણ બહાર નહિ નીકળે…

એવું ઘણી વાર થતું હોય છે, કે આપણે પરોઠા તો બનાવીએ છીએ, પણ તે સોફ્ટ બનવાની જગ્યા પર કડક થઈ જાય છે. આવા પરાઠા ખાવાથી તમારા મોં નો સ્વાદ તો ખરાબ થઈ જાય છે, પરંતુ સાથે જ તમારા ઘરના સદસ્યોના મોં નો સ્વાદ પણ ખરાબ થઈ જાય છે. તેવામાં તમે ચાહો તો કેટલીક ટિપ્સને ફોલો … Read moreપરોઠા બનાવતી વખતે લોટમાં ઉમેરીદો આ એક વસ્તુ, પરોઠા બનશે એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી, ફાટીને મસાલો પણ બહાર નહિ નીકળે…

error: Content is protected !!