સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા, વિદેશમાં આ વસ્તુને ખતરનાક કહીને લગાવી દીધો છે પ્રતિબંધ, પણ ભારતમાં લોકો ખરીદે છે આડેધડ. મગજ કામ નહીં કરે

દુનિયાભરના દેશોમાં જે વસ્તુઓ પ્રતિબંધિત છે, તે વસ્તુઓ ભારતમાં આડેધડ વેંચાય રહી છે. તેમાં કેટલીક વસ્તુઓ એવી પણ છે, જે ભારતમાં લોકો પોતાની રૂટિંગ લાઈફમાં વાપરતા હોય છે. તો ચાલો જાણીએ કે કંઈ છે એવી વસ્તુઓ જે ભારતમાં લોકો રોજિંદા ઉપયોગમાં ખરીદે છે અને ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ વિદેશોમાં એ વસ્તુને શોધવાથી પણ નથી મળતી. … Read moreસ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા, વિદેશમાં આ વસ્તુને ખતરનાક કહીને લગાવી દીધો છે પ્રતિબંધ, પણ ભારતમાં લોકો ખરીદે છે આડેધડ. મગજ કામ નહીં કરે

error: Content is protected !!