30 સપ્ટેમ્બરથી credit અને debit કાર્ડમાં આવશે નવા નિયમો, જાણો ઉપયોગ કરવાથી કેટલો થશે ફાયદો !

મિત્રો આજના સમયમાં ઘણા લોકો credit અને debit કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને તેના ઉપયોગ વિશે પણ આજે દરેક સામાન્ય જાણતો થયો છે. પરંતુ હાલ એવા ન્યુઝ આવી રહ્યા છે કે, credit અને debit કાર્ડના નિયમોમાં ઘણો ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. જે મુજબ આ નિયમોને જાણવા ખુબ જરૂરી બની જાય છે. તેથી જો તમે … Read more30 સપ્ટેમ્બરથી credit અને debit કાર્ડમાં આવશે નવા નિયમો, જાણો ઉપયોગ કરવાથી કેટલો થશે ફાયદો !

error: Content is protected !!