વધેલી દવાઓ સરકારી હોસ્પિટલને ડોનેટ કરવા માટે 11 વર્ષના યુવરાજે બનાવી એપ

મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણને જો એક ઘર ચલાવવાનું કહેવામાં આવે તો e આપણા માટે ખુબ જ મુશ્કેલ ટાર્ગેટ લાગે. તો આટલા માટે અર્થતંત્રમાં ઘણી વાર અવનવી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે. તો તેમાં આવત કરીએ આપણે સરકારી હોસ્પિટલની તો તેમાં ઘણી વાર દવાની શોર્ટેજ ઉભી થતી હોય. અને બીજી તરફ જોઈએ તો ઘણી વાર … Read moreવધેલી દવાઓ સરકારી હોસ્પિટલને ડોનેટ કરવા માટે 11 વર્ષના યુવરાજે બનાવી એપ